SOFIE, KAJ OG HARRY HARTELIUS´ FOND

Fonden


Det følger af fondens vedtægter, at en del af fondens overskud skal anvendes til at støtte "værdigt trængende, og at "fotografer, der er eller i kraft af faglig uddannelse kunne have været medlemmer af Dansk Fotografisk Forening... samt enker efter "sådanne" er fortrinsberettigede til at modtage støtte.Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for støtte, kan du sende en begrundet ansøgning herom til fonden. Der er ikke nogen decideret ansøgningsfrist, men bestyrelsen vil normalt tage stilling til de modtagne ansøgninger én gang om året, når fondens regnskab foreligger. 

Vores metode for ansøgning er under udarbejdelse.
Hold øje med denne hjemmeside.