SOFIE, KAJ OG HARRY HARTELIUS´ FOND

Fonden


Det følger af fondens vedtægter, at en del af fondens overskud skal anvendes til at støtte "værdigt trængende". Fortrinsberettigede til at modtage støtte er:

"Fotografer, der er, eller i kraft af faglig uddannelse kunne have været medlem af Dansk Fotografisk Forening ... samt enker efter sådanne".

Ansøgning


Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for støtte, kan du sende en begrundet ansøgning herom til fonden. Bestyrelsen vil normalt tage stilling til de modtagne ansøgninger én gang om året, når fondens regnskab foreligger. 

Vi åbner for ansøgninger i perioden 20. Februar - 31. Marts 2023